Telif Hakları ve Site Kuralları

WEB TELİF HAKLARI SÖZLEŞMESİ

1. Bu web site, bazı bilgilerin ve hizmetlerin sağlanması amacıyla Burak BAYRAKTAR tarafından kurulmuştur. SaglikLab.com sitesinin tüm hakları Burak BAYRAKTAR’a aittir. Web siteyi kullanmadan önce lütfen aşağıdaki Hizmet Sözleşmesi’ni dikkatli bir şekilde okuyunuz. Yirmi (20) yaşında veya daha küçük olan kullanıcılar için sözleşmeyi okurken bir kanuni vasi bulunması gereklidir. Hukuk müşaviriniz bu sözleşmede bulunan herhangi bir madde veya politikayı kabul etmiyorsa lütfen web siteyi kullanmayı derhal sona erdiriniz. Kullanıcının SaglikLab.com web sitesini kullanmaya devam etmesi, kullanıcının ve kanuni vasisinin Hizmet Sözleşmesi’nde içerilen bütün politikalar, beyanat ve içeriği kabul ettiği anlamına gelecektir. SaglikLab.com bu sözleşmenin herhangi bir içeriğini herhangi bir zamanda değiştirme hakkını saklı tutar. Siz veya kanuni vasiniz yapılan değişiklikleri kabul etmiyorsanız, lütfen SaglikLab.com web sitesinde bulunan bilgileri veya hizmetleri kullanmaktan derhal sakınınız.

2. www.SaglikLab.com web sitesinin isim hakları, web sitesi tasarımı, alan adı, tüm konu anlatım ve bütünlüğü, öğrenme ve öğretme teknikleri, karakterler, web sitesinde yayınlanan tüm içerik, konu resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, know-how içerikleri, veritabanları, katalogları, listeleri ve diğer tüm materyalleri, tasarım, işletme ve kaynak kodları, dokümantasyonlar, kütüphaneler, algoritmalar ile sınırlı olmamak üzere, fikri mülkiyet hakkına konu tüm materyal ve çalışmaların/eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif hakları SAKLIDIR. Sayfalarda tek tek aksi belirtilmediği sürece web site dahilindeki hiçbir materyal HİÇBİR SURETTE ÇOĞALTILAMAZ, KOPYALANAMAZ, DAĞITILAMAZ, YAYINLANAMAZ, İŞLENEMEZ, DEĞİŞTİRİLEMEZ, TİCARİ VEYA MESLEKİ AMAÇLARLA VEYA DİĞER KÂR AMAÇLI SEBEPLERLE KULLANILAMAZ, UYARLANAMAZ VEYA YAZILIM VE DOKÜMANTASYONDAN YOLA ÇIKARAK ESİNLENİLMİŞ ESERLER YARATILAMAZ, ÜZERLERİNDE TERSİNE MÜHENDİSLİK VE BENZERİ FAALİYETLERDE BULUNULAMAZ. www.sagliklab.com

3. Web site içinde yer verilen başka kişi/kurum/sitelere ait içeriklerin her türlü hakları sayfada ismi zikredilen eser sahiplerine ve/veya link verilen web siteye aittir, 5846 Sayılı Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Kanun’u ve diğer mer’i kanun ve nizamlar çerçevesinde korunmaktadır.  Yine bu web sitede yayınlanan tüm logo, marka ve kurumsal amblemler 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri ile korunmaktadırlar. Eser sahibinin isminin zikredilmediği ve/veya başka web siteye link verilmediği durumlarda, tüm bu içeriklerin hakları haklar www.SaglikLab.com Web Site Yöneticisi’ne aittir. Bu web siteden faydalanan konuklar/üyeler, web sitenin telif hakkı konusunda YUKARIDA YER VERİLEN YASAKLI İŞLEMLERİ, eser sahiplerinin tüm talep ve açıklamalarını kabul ettiklerini beyan ve taahhüt ederler. Web site içinde yer alan HER TÜRLÜ MATERYAL eser sahiplerinin, eser sahibinin ismi yoksa, www.SaglikLab.com Web Site Yöneticisi’nin önceden verilmiş açık muvaffakati olmaksızın başka internet siteleri içine ya da mecralara kopyalanamaz.

4. Her ne kadar bu web sitenin gerek güncellenmesi ve gerekse her türlü hazırlığı aşamasında son derece itina ve dikkat gösterilmekte ise de, web site içerisinde yer alan bilgilerin doğruluğu ve güncelliği ve web siteden verilen linkler nedeniyle hiçbir hukuki sorumluluk kabul edilmez.

5. Web site içinde yer alan çalışmalar değerli uzmanlar tarafından hazırlanmış bilimsel ve güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte www.SaglikLab.com ve çalışma sahipleri, çalışmaların içerdiği bilgilerin güvenilirliği (ve özellikle güncelliği) konusunda hukuki bir güvence vermezler.

6. Burada verilen bilgilere dayanarak başkaları tarafından uygulanan tedaviler konusunda hiçbir sorumluluk kabul edilmez. Burada verilen bilgiler, tıbbi bir uygulama, tedavi ya da ameliyat için yol gösterici ya da dayanak olamaz. SaglikLab.com internet sitesinde bulunan sayfalardaki bilgiler, konu ile ilgili bir uzmanla görüşmenin ya da muayenenin yerini tutmaz. Buradaki bilgiler, tüm hastalar için geçerli bir uygulama rehberi değildir. www.sagliklab.com

7. www.SaglikLab.com başka sitelere ait linklerin güvenilirliği ve içlerinde yer alan bilgiler hakkında herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir. Dış bağlantılı linklerin her zaman çalışacağına ve erişilebilir olduğuna dair kontrol garanti edilmemektedir. Hukuki sorumluluk site sahiplerine aittir.

8. SaglikLab.com önceden haber vermeksizin hizmetlerini, hizmet kullanım koşullarını ve işleyişi, site içeriğini ve yasal uyarı metnini yeniden düzenleme, her türlü bilgi, belge, resim, logo ve video içeriklerini siteden kaldırma hakkına haizdir. Sitemizi ziyaret etmeye devam eden kullanıcılar tüm bu değişiklikleri kabul etmiş sayılacaktır. www.sagliklab.com

9. Web site iletişim platformlarına gönderilen her türlü içeriğin yayın hakkı, gönderim tarihi itibariyle www.SaglikLab.com Web Site Yöneticisi’ne geçer. Web site forum alanlarına ve e-posta grubuna gönderilen mesajların bilahare yayından kaldırılması, yazarı tarafından talep edilemez.

10. Web Siteye gönderilen mesajların, yorumların ve her türlü içeriğin yayını konusunda karar verme yetkisi web site yönetimine aittir. Web Site yönetimi gerek gördüğünde yayınlanan yazıların içeriğini, görünümünü, web site içindeki yerini değiştirebilir veya yazıları yayından kaldırabilir.

11. Web sitenin kalitesini korumak için kurallara aykırı içerik, yorumlar ve/veya mesajlar, Web Site Yöneticileri veya Koordinatörler tarafından ayrıca bir uyarı yapılmadan, kısmen ya da tamamen silinmekte, gerekli görülen durumlarda içerik ve/veya mesaj sahibinin, site üyelerine özel sayfalara ya da siteye girişleri ve katılımları sınırlanmakta veya tamamen kaldırılmaktadır.

12. Web Site Yöneticisi’nin üçüncü şahıslarca ileri sürülen fikri hak ihlali iddialarına maruz kalması halinde tüm cezai ve maddi sorumluluk, içeriğindeki tüm bilgiler, eğitsel yayınlar (dosya, doküman, resim, video vb.) yükleyen/paylaşan kişilere aittir. İçeriğin bilimsel olarak incelemesi yapılmayacak olup, içerik tamamen kullanıcıların sorumluluğundadır. www.SaglikLab.com yüklediğiniz her türlü yayınların kullanımından doğacak olan her türlü arıza ve veri kayıplarından muaftır.

13. www.SaglikLab.com’a ziyaretiniz sırasında bağlantınızı tanımlayan IP adresi, internet tarayıcınızın tipi, web sitede geçirdiğiniz süre, eriştiğiniz sayfalar kayıt altına alınabilmektedir. Bu kayıtlar, istatistiksel amaçlı toplanarak, size daha iyi hizmet vermek için kullanılmaktadır. Kişisel bilgilerinizi sadece aşağıda belirtilen yasal durumlarda ve yasal prosedürler çerçevesinde 3. şahıslara açar.

a.) Yasal mercilerden bu yönde yazılı bir talep oluşması halinde
b.) SaglikLab.com’ un mülkiyet haklarını korumak ve savunmak amacıyla
c.) Kullanım şartlarında kabul ettiğiniz kurallar çerçevesinde

14. www.SaglikLab.com logosunun kullanımı sınırlandırılmıştır ve herhangi bir birey ya da kuruluş, Web Site Yöneticisi’nin yazılı izni olmaksızın www.SaglikLab.com logosunu kullanamaz. “Basın ve medyada haber amaçlı kullanımlar bu koşulların dışındadır.” www.sagliklab.com

15. Yardım-Burs sayfası ve Reklam-Sponsorluk sayfası içinde geçen ürün ve hizmetler Gelir Vergisi Kanunu’nun aşağıda belirtilen maddelerince vergiden muaftır:

” (4369 sayılı Kanunun 26 ncı maddesiyle değişen fıkra Yürürlük; 1.1.1999) Ticaret ve sanat erbabından aşağıda yazılı şekil ve suretle çalışanlar gelir vergisinden muaftır.(1)

6. (5615 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle değişen bent Yürürlük; 04.04.2007) Evlerde kullanılan dikiş, nakış, mutfak robotu, ütü ve benzeri makine ve aletler hariç olmak üzere, muharrik kuvvet kullanmamak ve dışarıdan işçi almamak şartıyla; oturdukları evlerde imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamûlleri, kırpıntı deriden üretilen mamûller, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, pul, payet, boncuk işleme, tığ örgü işleri, ip ve urganları, tarhana, erişte, mantı gibi ürünleri işyeri açmaksızın satanlar. Bu ürünlerin, pazar takibi suretiyle satılması ile ticarî, ziraî veya meslekî faaliyetleri dolayısıyla gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olanların düzenledikleri hariç olmak üzere; düzenlenen kermes, festival, panayır ile kamu kurum ve kuruluşlarınca geçici olarak belirlenen yerlerde satılması muaflıktan faydalanmaya engel değildir.(3) ”

16. Yardım-Burs sayfası içinde geçen burs hizmeti web siteden bağımsız olup konu altında geçen tüm uygulamalar ve faaliyetlerden web site yönetimi ve sahibi muaftır.

17. Web site üyeleri ve siteden yararlanan herkes www.SaglikLab.com ilkelerine ve web site kurallarına uymakla yükümlüdür. www.sagliklab.com

18. Bu sayfalardan okuyucu olarak veya her ne suretle olursa olsun yararlanan tüm konuklarımız, bu sayfalarda yer alan tüm yükümlülük, talep, telif kuralları ve yararlanma koşullarını kabul ettiklerini ve bunlara aykırı davranışlarının hukuki ve cezai sorumluluklarını gerektireceğini anladıklarını kabul ve taahhüt ederler.

19. SaglikLab.com web sitesi bilgilerinin, hizmetlerinin veya Hizmet Sözleşmesi’nin kullanılmasından kaynaklanan herhangi bir ihtilaf veya anlaşmazlık Türkiye Cumhuriyeti kanunları tarafından yönetilecektir. Anlaşmazlığın alternatif anlaşmazlık çözme prosedürleriyle çözülememesi durumunda, İzmir Birinci Bölge Mahkemesi (Türkiye Cumhuriyeti) ilk duruşma yeri olacaktır. www.sagliklab.com