Mammografi

0
4 views
Mammografi
Mammografi

Mammografi, meme görüntülenmesinde bugün için en iyi (altın standart) olarak kabul edilen yöntemdir. Genel tarama amaçlı kullanımının yanında, bir lezyon saptanırsa onu değerlendirmede ve tedaviyi planlamada çok yardımcı olur. Memede sorunu olan her kişiye mutlaka yapılmaktadır.

Mammografi çekimi şöyle yapılmaktadır: İll olarak kişi belinin üst yarısında ki giysileri çıkarır. Teknisyen kişinin meme boyutuna göre cihazın ekipmanlarını hazırlar ve her 2 memeden 2 farklı açıda görüntü almak suretiyle görüntülemeyi yapar. Bu esnada kişinin memeleri cihazda iki tabaka arasına sıkıştırılır. Bu sıkıştırma işlemi kişiye biraz acı verebilir. Fakat ne kadar iyi sıkışırsa görüntü o kadar iyi elde edilir. Yani meme dokuyu sıkıştırmada ki amaç görüntü kalitesini artırmaktır.

Günümüzde mammografideki lezyonu saptama oranı (duyarlılık oranı) %90 dolaylarında bildirilmektedir. Bu oran çok iyidir.Lezyonu saptadığında doğruluğu (özgüllük) ise %25-30 oranındadır. Klinik olarak saptanabilen bazı lezyonlar mammografide görüntülenememekte, özellikle palpe edilemeyen küçük lezyonlarda kötü-iyi huylu (malign-benign) ayırımı yapılamamaktadır. Bu nedenle şüphelenilen olgularda USG, MR, Sintigrafi gibi diğer görüntüleme yöntemleri de tercih edilmelidir.

Mammografi
Mammografi

30 yaş altındaki herhangi bir şikayeti olmayan kadınlarda meme dokusu radyoaktif ışınlara duyarlı olduğundan mammografi yapılmamalıdır. Ancak risk faktörü taşıyan olgularda tarama programlarına 30 yaşında başlanabilir. Bazı risk faktörleri:

 

– Ailede, birinci dereceden akrabada menapoz dönemi öncesi (premenopozal) meme kanseri varlığı,

– Meme kanseri için yapılan genetik testlerinin olumluluğu,

– Kişinin diğer memesinde kanser varlığı,

– Hodgkin hastalığı,

– Daha önce biyopsi ile yüksek riskli olarak tanımlanan lezyon tanısının varlığı olarak sayılabilir.

 

Yani;

30 yaş altı bir kişiye risk grubunda ise mammogafi yapılmaz, gerekirse USG (ultrason) yapılır; risk grubunda değilse hiçbir görüntüleme alınmaz.

 

30-40 yaş arası bir kişiye risk grubunda ise yıllık mammografi çekimi yapılır; risk grubunda değilse mammogafi yapılmaz, gerekirse USG (ultrason) yapılır.

 

40-50 yaş arası bir kişiye risk grubunda ise yıllık mammografi çekimi yapılır; risk grubunda değilse 2 yılda bir mammografi çekimi yapılır. www.sagliklab.com

 

50-70 yaş arası bir kişiye  risk grubunda ise yıllık mammografi çekimi yapılır; risk grubunda değilse de yıllık mammografi çekimi yapılır. www.sagliklab.com

 

70 yaş üzeri bir kişiye risk grubunda olsun olmasın mammografi çekilmesi çoğu kaynakça önerilmemektedir. Çünkü bu yaş gruplarında rastlanan tümör çok yavaş ilerlemektedir ve erken tanının sağ kalıma önemli bir etkisi bulunmamaktadır. www.sagliklab.com

 

Ayrıca mamografi yanında çekilecek bir USG (ultrason)  tanı ve tarama açısından çok daha yararlı olacaktır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here